Even voorstellen: Merel & Anna

Even voorstellen: Merel & Anna

Graag laten we jullie kennis maken met Merel Oostdam en Anna de Boer. Merel en Anna zijn gestart als stagiaires bij Druk & Dwars.

Merel
Mijn naam is Merel Oostdam en via het honours programma van de Rijksuniversiteit Groningen loop ik samen met Anna de Boer stage bij lopende onderzoeken bij Druk & Dwars. Het is de bedoeling dat we óf meehelpen met het beantwoorden van een deelvraag, óf zelf een kleine onderzoeksvraag beantwoorden op één van de gebieden waar onderzoek op gedaan wordt. Het leukste aan deze stageplek vind ik dat we heel veel keus hebben in onderwerpen waar we ons in kunnen verdiepen. Ook zijn de onderzoekers waar we mee samenwerken erg kundig en kunnen zij ons precies vertellen hoe alles moet. Natuurlijk ligt de uitdaging ook in het zelf uitzoeken van hoe alles moet, maar het is fijn te weten dat de experts in de buurt zijn. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat Anna en ik wat kunnen betekenen voor de praktijk.

Anna
Mijn naam is Anna de Boer. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Roden. Op dit moment zit ik in het derde jaar van mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast mijn studie korfbal ik, geef ik bijles aan middelbare scholieren en doe ik het Honours College. Vanuit het Honours College ga ik dit jaar stagelopen bij Druk & Dwars. Hiermee ga ik een kijkje nemen in de praktijk en in het doen van onderzoek. Ik zal daarvoor voorlichtingen gaan geven, trainingen bijwonen en meehelpen bij onderzoeken binnen Druk & Dwars. Daarnaast zal ik zelf ook een onderzoek doen. Ik verwacht dat ik hier veel kan gaan leren op het gebied van zowel het onderzoek doen als de praktijk en heb er dan ook zeker zin in om hier het komende jaar mee bezig te zijn!

Druk&Dwars