Stepped Diagnosis

Stepped diagnosis is een benadering die onnodige kindgebonden psychiatrische classificaties kan voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. De sociale context van het kind wordt hierbij optimaal benut.

Simpel gezegd betekent stepped diagnosis dat je de eerste stappen in de hulpverlening – voorlichting, ouderondersteuning en leerkrachtondersteuning – uitvoert zonder kindgebonden DSM-diagnose. Alleen kinderen en gezinnen die door deze stappen onvoldoende geholpen zijn, worden doorverwezen voor psychiatrische diagnostiek en behandeling. Stepped diagnosis heeft verschillende voordelen.

Een dergelijke aanpak kan waar mogelijk kinderpsychiatrische classificaties voorkomen, zodat kinderen niet onnodig de nadelen van zo’n DSM-diagnose – zoals stigmatisering, discriminatie en verminderd gevoel van zelfcontrole – hoeven te ervaren. Daarnaast worden de mogelijkheden in de omgeving optimaal benut en leren ouders, leerkrachten en kinderen omgaan met als lastig ervaren gedrag. Tenslotte blijft op deze manier specialistische zorg betaalbaar en bewaard voor die kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben.