In de klas

Leerkrachtenbegeleiding

Samen naar een oplossing

Druk & Dwars voor leerkrachten

‘Druk in de klas’ is een methode bedoeld voor alle leerkrachten in het reguliere onderwijs, groep 3 tot en met 8, die te maken hebben met druk en dwars gedrag van leerlingen. De methode is ontwikkeld binnen de internationaal erkende afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een ervaren leerkrachtenpanel heeft het schrijfproces bijgestaan.

Hoe werkt

DE METHODE
Het probleem

Wanneer je als leerkracht signaleert dat een leerling erg druk is in de klas, of problemen heeft met concentreren, dan kan deze methode ingezet worden om het gedrag van de leerling te verbeteren. Druk, dwars en ongeconcentreerd gedrag kan tot twee problemen leiden in de klas; namelijk problemen die storend zijn voor de andere leerlingen in de klas (zoals  schreeuwen) en problemen bij de leerling zelf (zoals snel afgeleid raken). Deze methode is bedoeld voor het aanpakken van beide soorten problemen. Ongewenst gedrag, zoals niet goed luisteren naar de instructies van de leerkrachten of rennen door de klas, wordt omgebogen in gewenst gedrag. Met Druk in de klas creëer je een heldere en voorspelbare structuur. Van deze veranderingen profiteert niet alleen de drukke en dwarse leerling, maar ook de klasgenoten en de leerkracht zelf.

'Druk in de klas'

De handleiding

De handleiding is zo geschreven dat de methode zonder verdere training in de klas toegepast kan worden. De toevoeging van werkbladen, overzichtsboxen, en concrete voorbeelden bij de tekst, maken deze handleiding tot toegankelijk en effectiefgereedschap. Het is wel aan te raden dat eén persoon op de school de methode goed kent, bijvoorbeeld de intern begeleider of de schoolpsycholoog. Deze kan helpen met het opstarten van de methode in de klas. Bovendien kan hij of zij de ervaringen van leerkrachten met deze methode verzamelen, die de volgende leerkrachten weer kunnen helpen met het toepassen van de methode.

Interessant

Maar waar?

De leerkrachtenbegeleiding wordt aangeboden aan reguliere basisscholen in de gemeente Appingedam, Loppersum, Groningen, Delfzijl, Stadskanaal en Haren. Valt uw school binnen deze gemeente en zou ik graag willen deelnemen aan de begeleiding? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Bent u enthousiast, maar uw school valt niet binnen deze gemeenten? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente over eventuele deelname aan het project. U kunt de gemeenten verwijzen naar onze pagina ‘gemeenten’.